Realizacje
Projekty

Usługi

Projektowanie
 • Projekty konstrukcyjne obiektów budownictwa przemysłowego i specjalnego:
  • hale i wiaty
  • wieże i maszty
  • silosy i zbiorniki
 • Wzmacnianie konstrukcji i zmiany modernizacyjne
Świadectwa energetyczne, kosztorysowanie i ekspertyzy
 • Wykonywanie świadect energrtycznych obiektów
 • Kosztorysowanie i wycena inwestycji jak i prac budowlanych
 • Ekspertyzy mykologiczno- budowlane obiektów
Wykonawstwo
 • Realizacja obiektów budowlanych:
  • budownictwo przemysłowe (montaż konstrukcji i obudów hal)
  • budownictwo użyteczności publicznej
 • Kierowanie oraz nadzór:
  • robót budowlanych w obiektach budownictwa ogólnego
  • robót budowlanych w obiektach zabytkowych
  • prac montażowych konstrukcji stalowych
  • ekspertyzy techniczne i ocena stanu nośności konstrukcji
  • ekspertyzy mykologiczne obiektów budowlanych
 • Kompleksowa obsługa realizacji inwestycji budowlanej:
  • prowadzenie procesu legislacyjnego poprzedzającego rozpoczęcie inwestycji
  • obsługa geodezyjna
  • generalne wykonawstwo
 • Doradztwo techniczne
 • Remonty, renowacje i modernizacje obiektów budowlanych
Produkcja

Współpracujemy ściśle z producentem obróbek blacharskich, profili zimno giętych, paneli elewacyjnych, parapetów stalowych i aluminowych oraz orynnowania kwadratowego, firmą BENDERS Sp. z o.o. dysponującą zaginarką krawędziową do długości 6,0m. Szczegóły na stronie www.benders.pl Zapraszamy do odwiedzenie witryny!